2020-09-11

Jag har ett barn som går i grundskolan och hens klasslärare säger ofta att hen inte ”reagerar och lyssnar vid tilltal samt stör” andra kamrater. Skolan har gjort en utredning som inte visar något. Vad kan jag göra för att hjälpa mitt barn?

(Tidigare hette sidan Fråga experterna. Nu heter sidan Frågor & Svar.)


Ditt barn är en KODA (Kids Of Deaf Adult). När hen är över 18 år säger man CODA (Children Of Deaf Adult). Ditt barn har svenskt teckenspråk som modersmål och är så van vid att ögonkontakt är ett måste vid all kommunikation. Även om hen hör så reagerar hen inte alltid på ljud. Ditt barn kanske har fel placering i klassrummet så hen inte ser läraren eller de andra eleverna när de pratar. Ditt barn kanske behöver fysisk beröring för att förstå att nu behöver hen lyssna. KODA-barn är ofta sociala och pratar samt gestikulerar mycket, som kan vara ovant för omgivningen. Hen kan behöva hjälp med att reglera sin ljudnivå och förstå att ljud kan störa andra i omgivningen. Det kan vara bra för lärarna att få veta som t.ex. ditt barn har teckenspråk som modersmål, en annan kultur, ska ha ögonkontakt under samtal, få modersmålsundervisning samt läxhjälp vid behov samt aldrig använda hen som tolk. Ditt barn ska aldrig känna att hen behöver tolka, vilket är lätt hänt. Det är viktigt att vi vuxna visar att vi själva klarar av kommunikationen.

Dövenheten
Region Skåne

 

Uppdaterad: 2024-02-08

Publicerad: 2020-09-11