2020-09-11

Ett vanligt påstående är att alla tecken är lätta att förstå. Hur ser ni på det?

(Tidigare hette sidan Fråga experterna. Nu heter sidan Frågor & Svar.)


Tecknen i det svenska teckenspråket har en egen betydelse, precis som ord har i talade språk. En del tecken är tydliga och liknar det som de betecknar, t.ex. BOLL. Andra tecken är ologiska eller godtyckliga, t.ex. ÄVENTYR. För vuxna är det lättare att uppfatta likheten mellan tecknets form och det som de betecknar, om man redan känner till tecknets betydelse.

Precis som med alla språk måste man se det i användning och lära sig vad det betyder. Vi kan se att teckenspråkiga barn lär sig nya tecken oberoende av om tecknet avbildar något eller ej. Tecknen är inte självförklarande – det går inte att förstå betydelsen genom att bara se dem.

Till exempel tecknet KAFFE med svenskinlånad munrörelse /kaffe/ har en motiverad form som återger händernas rörelse när man maler en gammaldags kaffekvarn med handvev. Men det betyder inte handlingen (verb) att veva kaffekvarnen eller en kaffekvarn (substantiv). Tecknet är konventionaliserat så att det representerar begreppet ’kaffe’ (substantiv) som är en varm och mörk dryck eller bönor (hela eller malda) från kaffebusken. Man får vara medveten om att ett teckens form inte alltid överensstämmer med tecknets betydelse.

Sebastian Embacher
Språkrådet

Uppdaterad: 2024-02-08

Publicerad: 2020-09-11