2019-05-03

Ett år efter Låws bortgång

I dag den 5 maj är det ett år sedan Lars-Åke ”Låw” Wikström gick bort. Han är en av den svenska dövrörelsens största profiler och brukar kallas dövmedvetanderörelsens fader. Vi på Dövas Tidning kan med stor glädje publicera videoverket Swedish Deaf Power från 2008. Det visades på Färgfabriken i Stockholm och Östersund 2008 och på Kulturzentrum i tyska Potsdam 2015. I filmen berättar Låw om den svenska Deaf Power-rörelsen med radikala döva som på 1970-talet ville ta över Gotland och göra det till en separatistisk dövstat.

Stort tack till regissören Marcus Lindeen, som låter oss på Dövas Tidning visa videoverket.

Uppdaterad: 2024-01-30

Publicerad: 2019-05-03