Deltagare på SDR:s förbundsmöte i Karlskrona.

DT sammanfattar SDR:s förbundsmöte

SDR:s förbundsmöte har ägt rum i Karlskrona den här helgen (24-26 maj). 
DT gör en kortare summering av vad som tagits upp.

Förbundsmöte i örlogsstaden Karlskrona
SDR:s förbundsmöte inleddes med att David Tanoh och Ulf Olsson, ordförande respektive vice ordförande för Blekinge Dövas Länsförening, höll tal. De var glada över att SDR valde att ha sitt förbundsmöte i den vackra örlogsstaden, Karlskrona. Deras dövförening är liten och har en allt äldre medlemsskara. Men de kämpar vidare även om de inte längre har någon egen lokal.
Uppemot 30 personer deltog i förbundsmötet. 13 av dem var ombud och representerade sina länsföreningar: från Norrbottens Dövas Teckenspråksförening i norr till Skåne Dövas Distriktsförbund i söder.

Kommunstyrelsens ordförande, Sandra Bizzozero (S), och SDR:s ordförande Åsa Henningsson talade också. Den sistnämnda betonade vikten av att döva i Blekinge ska få tillgång till svenskt teckenspråk på olika områden som skola och äldreomsorg och att det förutsätter samarbete över kommungränserna. Politikern svarade att hon gärna vill arbeta för att kommunen ska bli bättre på att nå ut till döva. 

Tyst minut för Lars Kruth
På lördagsmorgonen den 25 maj hölls en tyst minut för dövrörelsens nestor, Lars Kruth. Ett ljus tändes och fortsatte sedan att brinna resten av dagen.

SDR gjorde vinst 2018
SDR-koncernen kunde presentera ett överskott: 1,35 miljoner kronor. En av anledningarna var att en del planerade insatser avseende intressepolitik och kommunikation inte genomfördes under året.
Nu ligger det egna kapitalet på över 15 miljoner kronor.

Inställt fyllnadsval – möttes av kritik
I går eftermiddag (25 maj) skulle ett fyllnadsval ha ägt rum – detta efter att Mattias Hellöre avgått som förbundskassör tidigare i år. Ombuden hade två kandidater att välja på. Ovanligt nog var båda två jurister (!): Richard Sahlin, som var valberedningens förslag, och Isabella Hagnell, som Skåne Dövas Distriktsförbund lade fram som motkandidat.

Dalarnas Dövas Förening yrkade att fyllnadsvalet skulle ogiltigförklaras eftersom valberedningen inte hade följt arbetsordningen. Handlingarna hade kommit ut för sent. Valberedningen skulle ha meddelat landets dövföreningar minst två månader före förbundsmötet att de hade möjlighet att lämna in namnförslag, vilket de aldrig gjorde.
Vidare kom valberedningens namnförslag mindre än en månad före förbundsmötet. DDF betonade dock att de inte hade något emot kandidaterna. Övriga ombud höll med och var kritiska till att valberedningen inte fanns på plats utan endast på distans via chatt. Därmed ställdes fyllnadsvalet in.

I morse (26 maj) ville valberedningen komma med ett förtydligande: de hade faktiskt följt arbetsordningen. De inkom med ett namnförslag den 26 april, mer än en månad före förbundsmötet. De hade nämligen fått info av SDR att förbundsmötet skulle inledas den 31 maj men sedan blev ändrat till den 24:e. Här hade kommunikationen mellan valberedningen och förbundet brustit, enligt valberedningen.

Stig Kjellberg från Dalarnas Dövas Förening replikerade att valberedningen fortfarande inte hade kontaktat landets dövföreningar mer än två månader innan.

Joakim Hagelin Adeby från Stockholms Dövas Förening svarade att det ändå fortfarande inte var acceptabelt att ingen ur valberedningen fanns på plats i Karlskrona. Detta trots att det fanns tre ordinarie ledamöter och två ersättare i valberedningen. Någon form av markering måste ske.

Ombuden kom fram till att en skrivelse ska skickas till valberedningen i vilken de kritiserar valberedningens arbete.

Likabehandlingsplanen kommer i år
SDR:s vice ordförande Malin Kvitvær rapporterar att de har tagit fram en helt ny likabehandlingsplan som ska finnas på både svenskt teckenspråk och svenska. Den ska vara ett stöd och hjälp för lokala och regionala föreningar i deras arbete med att skapa trygga miljöer. I dokumentet finns exempelvis stycken om osynliga maktstrukturer, vilka normer som råder och hur härskartekniker kan motverkas. En tydlig ansvarsfördelning finns också uppsatt och så listor på hur alla kan känna sig inkluderade och hur man kan agera ifall någon blir utsatt för kränkande handlingar, och mycket annat. Den släpps efter förbundsmötet.

Ny föräldrahandbok av SDR
SDR ska utge en digital föräldrahandbok. Styrelseledamoten Maria Hermanson berättar att många nyblivna föräldrar till döva barn är vilsna och har svårt att hitta samlad information om döva barn och svenskt teckenspråk. Den bild som förmedlas på vissa håll är att det ses som något problem att vara döv. SDR vill istället vända det till något positivt. Den digitala handboken är i form av en webbplats med inspirerande innehåll, t.ex. berättelser av och intervjuer med föräldrar, forskare och förebilder.

Dövas dag i Örebro 2020
Dövas Förening i Örebro meddelade att de gärna vill arrangera 2020 års Dövas dag.

SDR:s nya medlemssystem fungerar inte fullt ut än – oro för medlemstapp
SDR, SDUF och SDP lanserade ett nytt gemensamt medlemssystem i februari i år i enlighet med GDPR. Johan Hedrén, ekonomikoordinator hos SDR, berättade på förbundsmötet att arbetet med medlemssystemet var oerhört komplext. Några av anledningarna var att det fanns 20 olika medlemsavgifter och att många felaktiga uppgifter hade följt med från det gamla medlemssystemet, t.ex. inaktuella e-postadresser.

Tanken är att alla enskilda medlemmar och dövföreningar ska kunna gå in i systemet själva och administrera sina ärenden. Olika behörighetsnivåer finns. Förut var det i princip bara en person som skötte SDR:s gamla medlemssystem.

Den nya medlemssidan har fått positiv respons av registrerade medlemmar som tycker att det är smidigt att registrera och betala.

Men ett av problemen är att landets dövföreningar fortfarande inte har tillgång till systemet. SDR ska ordna en utbildning i hur systemet ska användas för dövföreningarna i juni. Ett annat problem är att bara 58% av fjolårets SDR-medlemmar tills nu har betalat 2019 års medlemskap.

Stockholms Dövas Förenings (SDF) ordförande, Joakim Hagelin Adeby, sa att tanken med medlemssystemet är god, men att SDR hade för bråttom med att öppna systemet. Förbundet skulle haft två parallella system – det gamla och det nya – tills det nya var kvalitetssäkrat. Nu har SDF bara runt 650 medlemmar, jämfört med drygt 1150 förra året. SDF är väldigt bekymrad och undrar hur det kommer att påverka dem med tanke på att de bidrag som de får är grundade på antal medlemmar. Andra dövföreningar är också oroliga.

SDR svarade att de kommer att intensifiera sitt arbete med att nå ut till fjolårets medlemmar som ännu inte betalat, under resten av året. Det kommer att bli lättare när dövföreningarna själva har tillgång till medlemssystemet. En medlemsvärvningskampanj ska också göras i höst.

Johan Hedrén sa att 2019 kommer att bli ett mellanår och att systemet kommer att vara fullt fungerande nästa år.

– Alla vinner på det nya systemet, när det väl fungerar, sade han sammanfattningsvis.

Västanviks folkhögskola firar 50 år
Västanviks folkhögskola hade som brukligt sin stämma i anslutning till SDR:s förbundsmöte. Läs mer här.

Niclas Martinsson Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Publicerad 2019-05-26
Uppdaterad 2019-05-27