Niclas Martinsson

Niclas Martinsson

Dövas Tidning har i senaste numret av papperstidningen skrivit om Tolkcentralens i Stockholm begränsning: högst en fritidstolkning per vecka för vuxna tolkanvändare. Begränsningen har fått hård kritik av Stockholms Dövas Förening, Stockholms Dövas Ungdomsråd och andra organisationer. En av de personer som blivit drabbade är Elias Tebibel, som spelar fotboll i ett av topplagen i division 4 och som DT intervjuat. Nu meddelar Tolkcentralen att de har fått mer pengar av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Det innebär att de kan söka tolk till fritidsbeställningar på samma sätt som förut. Stockholms Dövas Förening jublar över beskedet – se deras inlägg på Facebook

tisdag, 11 juni 2019 16:12

Adam Kosa sitter kvar i EU-parlamentet

I slutet av maj ägde EU-valet rum. Då ställde minst sju döva kandidater upp. Nu står det klart att det bara är Adam Kosa från Ungern som lyckades knipa en plats i Europaparlamentet, enligt uppgift till Dövas Tidning. Han är därmed inne på sin tredje mandatperiod, 2019-2024. Läs mer om honom här.
Under förra mandatperioden fanns det två döva ledamöter i EU-parlamentet: Adam Kosa och Helga Stevens från Belgien. Den sistnämnda kandiderade till det flamländska parlamentet i maj. Hon var på åttonde plats – det räckte inte hela vägen. På sin Facebook-sida skrev hon att hon skulle fundera på vad hon skulle göra framöver.

tisdag, 04 juni 2019 10:00

Lika Unika ska läggas ner

Federationen Lika Unika ska läggas ner. Det har medlemsorganisationerna beslutat på ett extra årsmöte den 3 juni. Anledningen är att tre av de fem medlemsorganisationerna, Förbundet Sveriges Dövblinda, Hörselskadades Riksförbund och Synskadades Riksförbund, har ansökt om utträde. Kvar blir bara två: Sveriges Dövas Riksförbund och Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. Om en paraplyorganisation ska kunna finnas kvar och få statsbidrag, är kravet minst fem medlemsorganisationer. Därför har alla fem medlemsorganisationer enats om att Lika Unika ska avvecklas vid årsskiftet 2019/2020 och istället söka nya former för samarbete. Ola Lundström, kassör för Sveriges Dövas Riksförbund, säger till DT att förbundet inte har tagit ställning till om de ska ingå i en ny paraplyorganisation, till exempel Funktionsrätt Sverige (f.d. Handikappförbunden).

Västanviks folkhögskola hade som brukligt sin stämma i anslutning till SDR:s förbundsmöte. Sven-Emil Karmgård blev omvald som ordförande. Nu är han inne på sitt sjunde år som ordförande. Andra ledamöter som blev omvalda var Ronny de Silva och Mona Riis. Deras ersättare blev Kerstin Olsson och Anna-Lena Hagnell-Olehn; två nya ansikten i skolans styrelse.

Skolan kunde återigen presentera ett positivt resultat: nära 2 miljoner kronor. 2019 blir ett speciellt år för skolan. I augusti väntar ett stort 50-årsjubileum. Då ska bland annat en 102-sidig jubileumsbok släppas.
– Det blir en bildrik bok med tydliga 10-årsindelningar, från 1960-talet och framåt, berättar Gunilla Kolm, rektor.

Boken kommer också att innehålla QR-koder som hänvisar till webben där bland annat äldre filmer från skolan finns utlagda.

En glädjande nyhet skolan kom med på stämman var att skolan skulle få mer statsbidrag med start 2020. Det innebär att de kommer att kunna utöka sin kursverksamhet.
– Vi är jätteglada, säger Gunilla Kolm.

Läs mer om SDR:s förbundsmöte här